Het belang van en de soorten Employee Benefits

03 mei 2024
Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Adobe Stock 509990675 1
Werknemers hechten steeds meer belang aan de extra voordelen die een bedrijf hen aanbiedt, evenals aan de kernwaarden en bedrijfscultuur, bij het overwegen van een job of het blijven bij een werkgever. In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het daarom voor werkgevers essentieel om aantrekkelijke voordelen te bieden die zowel de werknemers als het bedrijf ten goede komen. Door middel van Employee Benefits kunnen bedrijven hun bedrijfswaarden en cultuur op een zichtbare manier benadrukken. De hospitalisatie- en groepsverzekering behoren momenteel tot de top 5 van meest gekozen extralegale voordelen onder Belgen.

Bekijk de volledige vodcast hieronder of lees het volledige dossier via deze link.

Logo Expertise Verzekerd CMYK Logo

Wat zijn Employee Benefits

Employee Benefits zijn alle voordelen die een werkgever aanbiedt buiten het traditionele salaris om. Naast een competitief loon is het voor werknemers gunstig om extra voordelen in hun loonpakket te hebben, aangezien dit op de lange termijn kan resulteren in lagere persoonlijke kosten en een comfortabel pensioen. En dan is er nog de kwestie van arbeidsongeschiktheid: wat gebeurt er als een werknemer ernstig ziek wordt en een deel van zijn inkomen verliest?

De afgelopen jaren zijn er aanzienlijke positieve ontwikkelingen geweest, zowel vanuit verzekeringsmaatschappijen als makelaars. Er zijn systemen ontwikkeld om HR-diensten te ondersteunen en de toegankelijkheid tot deze werknemersplannen te verbeteren. Wat vaak niet geweten is, is dat ook KMO's tegenwoordig toegang hebben tot deze mogelijkheden en dat Employee Benefits niet langer enkel voorbehouden zijn voor grote bedrijven.

De groepsverzekering

Een groepsverzekering stelt u in staat om uw levensstandaard te handhaven in situaties zoals pensioen, ziekte, ongeval of overlijden.

Vaak wordt bij een groepsverzekering de nadruk gelegd op het pensioen. In België heeft elke werkende persoon recht op een wettelijk pensioen, ook wel gekend als de eerste pensioenpijler. Daarnaast is het type aanvullend pensioen sterk afhankelijk van de werkgever, wat ook wel de tweede pensioenpijler genoemd wordt. Een kwalitatieve groepsverzekering draagt dus bij aan een financieel comfortabele oude dag.

Steeds meer jongeren twijfelen aan de reikwijdte van het wettelijke pensioenstelsel. De financiële toestand van de Belgische overheid en het ontbreken van spaarreserves voor het wettelijk pensioen zijn voor velen een reële zorg. Hierdoor zien we de laatste jaren bij jongeren een toenemend belang omtrent het opbouwen van aanvullend pensioen via de werkgever. Maar liefst 80 procent van de werknemers vindt dat het ook de verantwoordelijkheid van de werkgever is om hieraan bij te dragen en 76 procent ziet dit als een belangrijke factor in de loononderhandelingen.

De kosten voor voorzieningen met betrekking tot overlijden en gewaarborgd inkomen zijn vaak verrassend betaalbaar, en in situaties van langdurige ziekte of overlijden kunnen ze van onschatbare waarde zijn voor zowel de betrokkene als hun nabestaanden.

Welke waarborgen kan een groepsverzekering omvatten?

  • Aanvullend pensioen
  • Gewaarborgd inkomen
  • Waarborgpremievrijstelling
  • Extra overlijdenskapitaal
"Uit een recent onderzoek van Assuralia blijkt dat slechts 54 procent van de ondervraagde werknemers ervan uitgaat dat de overheid zal zorgen voor een voldoende hoog wettelijk pensioen. Dit wijst op een aanzienlijke mate van onzekerheid, wat betekent dat het in het belang van bedrijven is om gunstige aanvullende pensioenregelingen voor hun medewerkers te bieden. Bovendien is het van cruciaal belang om een dergelijk plan aan potentiële sollicitanten te kunnen presenteren, zodat bedrijven zich kunnen onderscheiden in de 'war on talent' en zo nieuwe talenten kunnen aantrekken."

Het gewaarborgd inkomen

Het gewaarborgd inkomen fungeert als een belangrijk vangnet in situaties van langdurige ziekte, om uiteenlopende redenen, variërend van kanker tot revalidatie na een ongeval en burn-outs. Binnen deze verzekering kiest een werkgever er specifiek voor om voor elke werknemer een vervangingsinkomen te waarborgen, zodat deze niet in financiële moeilijkheden komt als hij of zij arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval. In België valt een werknemer na één maand ziekte terug op de mutualiteit, wat betekent dat ze tijdens de eerste maand van afwezigheid nog steeds hun volledige loon ontvangen. Wat daarna gebeurt, hangt sterk af van het stelsel dat de werkgever voorziet. Daarbij heeft lang niet elke werknemer een aanvullend inkomen (via het werk). 

Bovendien is het gewaarborgd inkomen een extralegaal voordeel dat niet wegvalt, zoals vele andere. Bedrijfswagens moeten worden ingeleverd en maaltijdcheques worden niet uitbetaald, maar het gewaarborgd inkomen blijft een stabiele bron van financiële steun, zelfs tijdens afwezigheid.

Welke waarborgen kan een gewaarborgd inkomen bevatten?

  • Opvangen loonverlies
  • Verdere opbouw pensioenplan en/of overlijdensdekking
  • Mentaal welzijn
"Dankzij zo’n verzekering krijgt de werknemer vaak een bedrag dat in de buurt komt van zijn nettoloon. Vroeger waren dit soort zaken bijna exclusief voorbehouden voor grote bedrijven. Maar dit is nu niet meer het geval en maar goed ook."

Ambulante medische kosten

De meest gekende medische verzekering is de hospitalisatieverzekering. Deze biedt bescherming aan werknemers, en vaak ook aan hun gezinnen, tegen medische kosten voor, tijdens en na een ziekenhuisopname, evenals bij ernstige ziekte. Daarnaast groeit de aandacht voor ambulante medische kosten, met een uitgebreidere dekking gedurende het hele jaar en los van ziekenhuisopnames. Waar voorheen de focus dus meer lag op een eerder financiële recuperatie, worden preventie (zoals tandzorg en ambulante kosten) en ondersteunende diensten (zoals thuishulp en re-integratie op de arbeidsmarkt) steeds meer en vaker belangrijke aspecten van een goed en uitgebalanceerd (medisch) plandesign.

"Corona heeft het belang van het hebben van een adequate ziektekostenverzekering aanzienlijk vergroot. Het bewustzijn over de mogelijke gevolgen van ziekte, langdurige medische behandelingen, psychologisch welzijn en andere aspecten is sterk toegenomen. Dit resulteert in een sterke groei van plannen die ambulante kosten dekken, evenals tandheelkundige zorg. Dit zijn verzekeringen die individuen minder vaak op zichzelf kunnen regelen."

Business Travel

De reisverzekering via het werk wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Deze verzekering gaat, in de zorg voor de medewerkers die het bedrijf vertegenwoordigen in het buitenland, verder dan de klassieke medische bijstand. Naast logische zaken zoals een ongeval of staking van het vervoersmiddel waarmee zij onderweg zijn, bevat de polis Business Travel ook extra waarborgen zoals bijvoorbeeld een tolk die nodig is om hen bij te staan wanneer er zich iets ernstig voordoet.

Bovendien zijn er polissen die eenvoudig af te sluiten zijn en niet alleen de frequent flyers, maar ook occasionele zakelijke reizigers dekken. Wat eveneens interessant is, is dat deze verzekeringen vaak ook bescherming kunnen bieden aan gezinsleden van de zaakvoerder(s).

Bekijk de volledige vodcast hieronder of lees het volledige dossier via deze link.

Logo Expertise Verzekerd CMYK Logo

Wenst u bijkomende informatie over onze oplossingen?

Vul dan het onderstaande contactformulier in. Op basis van deze gegevens zullen we als adviespartner uw aanvraag onderzoeken. We nemen weldra contact met u op om uw aanvraag verder te bespreken.
U kan meerdere antwoorden selecteren.
U kan meerdere antwoorden selecteren.
Op welk telefoonnummer kunnen we u het beste bereiken?
Op welk e-mailadres kunnen we u het beste bereiken?
Uw gegevens worden bewaard. Check onze privacy policy.

Gerelateerde artikelen

Roos Jochem 2

EXPERTISE VERZEKERD: Employee Benefits en de 'duty of care' vanuit uw onderneming

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Employee Benefits, beter gekend als extralegale voordelen, kennen een explosieve opmars. Vanuit de ‘duty of care’ die u als werkgever heeft ten opzichte van uw werknemers, is het van belang om hierin mee te groeien. Zo worden op dit moment vaak niet alle voordelen ten volle benut en wordt nog te vaak het aanbod niet volledig afgestemd op de noden. We nemen u in dit dossier dan ook graag mee in de meest voorkomende niet-tastbare extralegale voordelen die bovendien op langere termijn verrassende rendementen kunnen opleveren.
Adobe Stock 439166548

Goede verzekering als sluitstuk van uw cyberplan

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Sinds 2021 begint het belang van een goede cyberverzekering door te sijpelen in de brede ondernemerswereld. Deze kanteling vertaalt zich in een versnelling van het aantal ondernemingen en hun zaakvoerders die zich bewust worden dat een cyberverzekering essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit en dat het niet hebben van een dergelijke verzekering gezien kan worden als een bestuurdersfout. Dat hoeft niet te verbazen gezien de verregaande gevolgen die cyberincidenten op uw onderneming kunnen hebben.
Adobe Stock 373507248 min

Cyberbescherming begint bij sensibiliseren

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Wist u dat meer dan 50 procent van de cyberaanvallen (on)rechtstreeks te wijten is aan een menselijke fout? Cybercriminelen hebben namelijk maar één verkeerde klik of actie nodig om toegang te krijgen tot uw waardevolle bedrijfsgegevens. Als onderneming heeft u daarom een sociale verantwoordelijkheid om uw medewerkers te sensibiliseren. Want uw onderneming beschermen tegen cybercriminaliteit begint bij het continu bewustmaken en sensibiliseren van uw medewerkers over de gevaren en mogelijke risico’s ervan.