Behoed uzelf en uw gezin voor de financiële gevolgen van een schadevordering.

Net zoals in uw professionele leven komt u ook in uw privésfeer met verschillenden mensen in contact. U handelt steeds naar best vermogen en bent zich bewust dat schade aan derden een reëel risico is in de bedrijvigheid van alledag. Deze schadeclaims en gevorderde bedragen kunnen echter snel hoog oplopen. Een complete aansprakelijkheidsverzekering die uw privéleven en vrijetijdsactiviteiten dekt, is dus van essentieel belang om uzelf en uw gezin te behoeden voor de financiële gevolgen van een schadevordering.

Onze oplossingen

Pexels erik karits 4219684

BA Jacht

U houdt ervan om in uw vrije tijd te gaan jagen. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Jacht beschermt u tegen de financiële gevolgen van lichamelijke of materiële schade aan derden tijdens het uitoefenen van de jacht.
Adobe Stock 341613508 150dpi

Familiale verzekering

In uw privéleven bent u aansprakelijk voor uw daden, die van uw gezin en huisdieren. Wanneer er thuis, onderweg of elders schade wordt berokkend aan derden, komt de Familiale verzekering tussen.
Adobe Stock 448395270 150dpi

Cyberveiligheid

U maakt graag gebruik van digitale tools en apparaten. Toch is computercriminaliteit thuis een onderschat risico. Een Cyberverzekering beschermt u, uw gezin en uw datagegevens tegen de dreigingen online.

Verzekeringsoplossing op maat?

Vindt u de verzekeringsoplossing die u nodig heeft niet meteen terug of bent u op zoek naar een specifieke oplossing op maat? Wij kijken en denken graag met u mee.
Uw gegevens worden bewaard. Check onze privacy policy.