Adres

Vier Linden 58
8501 Kortrijk

Contactgegevens

056 36 17 10 verzekeringen.cambien@hillewaere.be
RPR Gent, afdeling Kortrijk, 0414.086.466

Openingsuren

M08:00 - 12:00 en 13:30 - 17:30 | op afspraak
D08:00 - 12:00 en 13:30 - 17:30 | op afspraak
W08:00 - 12:00 en 13:30 - 17:30 | op afspraak
D08:00 - 12:00 en 13:30 - 17:30 | op afspraak
V08:00 - 12:00 en 13:30 - 17:30 | op afspraak

Toezichthoudende overheid: FSMA
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA,
te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Melding van de buitengerechtelijke klachtenregeling:
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,
de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.

Uw gegevens worden bewaard. Check onze privacy policy.