Bescherm uzelf tegen de financiële gevolgen voor schade aan of door uw huureigendom.

U huurt een eigendom en waakt hierover als goede huisvader. U bent zich bewust van de mogelijke risico’s en anticipeert hierop. De verplichte verzekering Huurdersaansprakelijkheid biedt extra bescherming, voor u en uw verhuurder. Deze dekt de schade aan het gebouw en inboedel door brand, water, elektro en glasbreuk. Bijkomend bent u ook verzekerd voor schade aan derden die ontstaat door uw huureigendom.

Een verzekering Huurdersaansprakelijkheid voor uw privéleven?

Maak nu een afspraak met onze experts ter zake en laat u persoonlijk adviseren over de mogelijkheden, professioneel en op maat van uw leven.