Verzeker de continuïteit van uw beroepsactiviteit na schade aan derden door het uitvoeren ervan.

Tijdens het uitvoeren van uw zelfstandige beroepsactiviteit bestaat er steeds een risico op schade aan derden, waaronder letselschade, zaakschade of onstoffelijke schade. Uw vennootschap is te allen tijde aansprakelijk om de geleden schade en claims te vergoeden. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating biedt de schadelijder een correcte financiële compensatie en waarborgt de continuïteit van uw professionele activiteiten.

Een verzekering BA Uitbating voor u en uw vrij beroep?

Maak nu een afspraak met onze experts ter zake en laat u persoonlijk adviseren over de mogelijkheden, afgestemd op uw specifieke situatie en professionele activiteit.