Terug naar school, is uw kind goed verzekerd?

29 aug. 2023
Ondernemer, 
Particulier
Veilig naar school is uw kind goed verzekerd

Wist u dat 1 op de 5 ongevallen waarbij kinderen en jongeren gewond raken, gebeurt op school? Ook het verkeer wordt opnieuw drukker, waardoor het risico op een ongeluk tijdens het traject naar en van school verhoogt. Daarbij komt dat 75% van de Belgen de financiële gevolgen van een dergelijk school- of verkeersongeval onderschat. Toch moet u als ouder vaak eerst zelf de kosten van een dokter of ziekenhuis betalen voordat u terugvalt op een (school)verzekering. Deze laatste is dus maar beter zo volledig dekkend mogelijk.

Schoolverzekering

Elke school is verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand af te sluiten. Deze verzekering dekt zowel schoolse, naschoolse als buitenschoolse activiteiten zoals een studiereis of schooluitstap. De polis komt in principe enkel tussen wanneer uw kind aantoonbare schade lijdt ten gevolge van een andere leerling, leraar of indien de school zelf verantwoordelijk is. Er moet dus sprake zijn van een fout en een aansprakelijke.

De meeste scholen voorzien echter ook in een bijkomende, niet verplichte, ongevallenverzekering die ongevallen met lichamelijke letsels dekt, aansprakelijkheid of niet. Deze bijkomende verzekering vergoedt de medische kosten van een dergelijk schoolongeval en kent een uitkering toe bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Een concreet voorbeeld. Wanneer uw kind op school van de trap zou vallen en zijn of haar pols breekt, komt de verzekering in het eerste geval niet tussen. Heeft de school een bijkomende ongevallenverzekering, dan worden deze kosten wel gedekt.

Elke schoolpolis is dus anders en het is belangrijk om na te gaan wat wel, en vooral wat niet, gedekt is. Dit kan u te allen tijde zelf opvragen bij de schooldirectie.

Er gelden echter maximumbedragen op uit te keren vergoedingen via een schoolpolis. Liggen de werkelijke kosten bij een schoolongeval hoger, dan volstaat deze polis vaak niet om de volledige geleden schade te vergoeden. Als ouder kijkt u dus best ook naar bijkomende privéverzekeringen zoals de familiale, ongevallen en hospitalisatie.

Familiale verzekering

Kwaad opzet of zware fouten zijn niet verzekerd in een schoolpolis. Wanneer een andere leerling bijvoorbeeld met opzet de gsm van uw kind stuk maakt, of andersom, komt de schoolpolis niet tussen en dient u zich te richten tot de aansprakelijke.

De privéverzekering burgerlijke aansprakelijkheid, ook wel familiale verzekering genoemd, biedt in dat geval soelaas. Deze verzekering vergoedt de schade aan derden wanneer de schoolpolis niet tussenkomt en dit zowel op school, maar ook thuis, onderweg of elders.

Houd wel rekening met een vrijstelling die op dit moment €310,05 bedraagt.

Ook de persoonlijke ongevallenverzekering is geen overbodige luxe en voorziet in hogere uit te keren maximumbedragen dan een schoolpolis. Deze dekking geldt overal en altijd, dus ook voor het traject naar en van school of tijdens het beoefenen van een sport of hobby.

En heeft u ook al eens aan een hospitalisatieverzekering gedacht?

Wat met studenten die op kot zitten?

Ook hogescholen en universiteiten zijn verplicht om een schoolpolis af te sluiten. Elke student geniet dus deze basisbescherming op en naast de campus.

Studenten die thuis studeren, vallen sowieso onder de woning- en familiale verzekering van hun ouders. Maar wat met studenten die op kot zitten? In de meeste gevallen is een kot meeverzekerd in de woningverzekering van uw eigen huis en komt de verzekering dus tussen bij bijvoorbeeld brand- of waterschade (aan het kot). Ook wanneer uw kotstudent schade toebrengt aan derden, is deze gedekt via uw bestaande familiale verzekering. Let op: beide zijn echter enkel van toepassing wanneer hun officiële domicilie uw thuisadres blijft.

Ook hier is het belangrijk om vooraf de voorwaarden van uw verzekeringspolis te controleren en na te gaan wat wel en niet gedekt is om uw student zo veilig op kot te sturen.

Bovenstaande verzekeringen, zowel de schoolpolis als de privéverzekeringen, gelden eveneens wanneer uw kind in het buitenland gaat studeren (Erasmusstudenten). De meeste verzekeringen bieden dekking in de volledige Europese Unie. Is er bij ziekte of na een ongeval echter repatriëring nodig, dan beschikt u best over een bijkomende reisbijstandsverzekering, in een specifieke formule voor studenten die in het buitenland studeren.

Conclusie

Uw kind, jongere of student geniet dus zeker en vast een basisbescherming op en naast de schoolbanken. Echter, gezien de aansprakelijkheidsvraag en maximumvergoedingen in een schoolpolis, is het aangewezen om ook te kijken naar bijkomende privéverzekeringen zoals de familiale, ongevallen en hospitalisatie. Deze zijn niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Op die manier stuurt u uw kind veilig en goed verzekerd terug naar school.

Interesse of meer informatie?

Maak nu een afspraak met onze experts ter zake en laat u persoonlijk adviseren over de mogelijkheden, professioneel en op maat van uw leven.

Gerelateerde artikelen

Adobe Stock 259920819

5 onmisbare waarborgen in uw autoverzekering

Ondernemer, 
Particulier
Kan u het zich voorstellen? U zit achter het stuur van uw nieuwe wagen, klaar om de weg op te gaan. Voordat u de motor start, wil u er natuurlijk zeker van zijn dat u goed verzekerd bent. Een goede autoverzekering is namelijk van essentieel belang om uzelf met een gerust gevoel in het verkeer te begeven. Het beschermt u tegen de financiële risico’s van schade en biedt u gemoedsrust, zodat u vol vertrouwen achter het stuur kan plaatsnemen.
Adobe Stock 439166548

Goede verzekering als sluitstuk van uw cyberplan

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Sinds 2021 begint het belang van een goede cyberverzekering door te sijpelen in de brede ondernemerswereld. Deze kanteling vertaalt zich in een versnelling van het aantal ondernemingen en hun zaakvoerders die zich bewust worden dat een cyberverzekering essentieel is voor de bedrijfscontinuïteit en dat het niet hebben van een dergelijke verzekering gezien kan worden als een bestuurdersfout. Dat hoeft niet te verbazen gezien de verregaande gevolgen die cyberincidenten op uw onderneming kunnen hebben.
Adobe Stock 373507248 min

Cyberbescherming begint bij sensibiliseren

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Wist u dat meer dan 50 procent van de cyberaanvallen (on)rechtstreeks te wijten is aan een menselijke fout? Cybercriminelen hebben namelijk maar één verkeerde klik of actie nodig om toegang te krijgen tot uw waardevolle bedrijfsgegevens. Als onderneming heeft u daarom een sociale verantwoordelijkheid om uw medewerkers te sensibiliseren. Want uw onderneming beschermen tegen cybercriminaliteit begint bij het continu bewustmaken en sensibiliseren van uw medewerkers over de gevaren en mogelijke risico’s ervan.