6 slimme manieren om uw medewerkers extralegaal te verlonen

30 mrt. 2023
Onderneming, 
Ondernemer
Medewerkers slim extralegaal verlonen

Loonindexeringen hebben een grote impact op uw onderneming. Uiteraard gunt u uw medewerkers het beste, maar heeft u graag ook de controle over uw bedrijfskost. Klinkt tegenstrijdig? Dat hoeft niet het geval te zijn. Er bestaan namelijk interessante extralegale verloningsvormen. Zeker bij variabele verloning kan u beide doelen verwezenlijken: gaat het goed met uw onderneming, dan genieten uw medewerkers van een mooie extra. Een motiverend verhaal voor hen en interessant voor u als werkgever. Hieronder zoomen we in op 3 vormen van variabel verlonen. En als toemaatje zetten we ook 3 andere (niet variabele) extralegale verloningsvormen in de kijker.

Cash bonus

De cash bonus is een variabele bonus die wordt toegekend via het klassieke loon. Het is eigenlijk geen echt beloningsstelsel, gezien de bonus niet gebonden is aan spelregels en er geen toekenningsreglement vereist is: u kiest zelf aan welke medewerkers u een cash bonus uitbetaalt en hoeft zich hiervoor niet te verantwoorden tegenover de fiscus. Deze vrijheid komt echter met een hoog prijskaartje, want de bonus wordt belast zoals het klassieke brutoloon. Het verschil tussen de bruto bonus en het uiteindelijke netto voordeel loopt dan ook op tot 66%. Dit is dus geen slimme manier van variabel verlonen.

Loonbonus

Het stelsel van de niet-recurrente, prestatiegebonden loonbonus is een fiscaalvriendelijke manier om een extra vergoeding toe te kennen aan al uw medewerkers of aan een deelgroep. Deze deelgroep moet echter zeer objectief aan te duiden zijn, want wordt bij controle zeer strikt nagekeken. De bonus moet worden gekoppeld aan het behalen van objectief meetbare, collectieve doelstellingen. Indien behaald, heeft elke medewerker dus recht op diezelfde loonbonus. Dit stelsel heeft een gunstige eindfiscaliteit, want uw medewerkers betalen geen personenbelasting op deze bonus, enkel RSZ. Daarnaast betaalt u als werkgever ook een verminderde 33% RSZ in plaats van 35%. Het verschil tussen de bruto bonus en het uiteindelijke netto voordeel loopt op tot 35%.

Deze manier van variabel verlonen gaat echter gepaard met een zware aanvraagprocedure. Als inrichter staat u voor een doorlooptijd van gemiddeld 6 maanden alvorens u zekerheid krijgt over de aanvaarding door de diverse betrokken diensten. Bovendien is een loonbonus beperkt tot € 3.948 bruto (anno 2023) per werknemer en per kalenderjaar.

Groepsverzekering-bonusplan

Een andere, nog fiscaalvriendelijkere manier om uw medewerkers te belonen voor het behalen van bepaalde doelstellingen, is het bonusplan. U kan een bonusplan invoeren voor al uw medewerkers of, net zoals bij de loonbonus, voor een specifieke deelgroep. Bovendien kan de te verdienen bonus verschillen per medewerker op basis van meetbare, specifieke doelen. Ook de doelstellingen zelf kunnen verschillen per medewerker.

Via dit bonusplan bouwt u voor uw medewerkers een aanvullend pensioen op. De uitbetaling gebeurt bij pensionering, maar het is voor uw medewerkers mogelijk om deze spaarreserves reeds vroeger aan te wenden in het kader van vastgoedprojecten. Een bonusplan is fiscaal interessant gezien het verschil tussen de bruto bonus en het uiteindelijke netto voordeel slechts zo’n 25% bedraagt. Het opzetten van een bonusplan vergt echter wel de nodige expertise. Het is cruciaal om dit plan correct op te zetten, rekening houdend met alle spelregels.

Gezondheidsplan

De kosten voor gezondheidszorg nemen elk jaar toe. Een gezondheidsplan voor uw medewerkers kan dus een mooie vorm van extralegaal verlonen zijn. De meest gekende is de (collectieve) hospitalisatieverzekering, die uw werknemers beschermt tegen medische kosten die verbonden zijn aan een ziekenhuisopname en de gevolgen ervan.

Steeds meer werkgevers gaan echter een stap verder en bieden hun medewerkers een “medisch budget” aan voor de terugbetaling van tal van medische kosten buiten het ziekenhuis om (geneesmiddelen, brillen, doktersbezoeken, kinesist en zelfs tandzorgen). Uw medewerkers besparen netto uitgaven en ervaren zo de nodige gemoedsrust. Als werkgever kan u de premie bovendien aftrekken als kost in de vennootschap. Een bijzonder wervend loonvoordeel voor beide partijen.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een fiscaal interessante aanvulling op het loon van uw medewerkers en wordt door hen gezien als één van de meest gewaardeerde formules van extralegale verloning. Via een groepsverzekering bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op, maar kan u hen ook een beter sociaal vangnet bieden tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid en in geval van overlijden. De uitbetaling van het gespaarde kapitaal gebeurt bij pensionering, maar ook hier is het voor uw medewerkers mogelijk om deze spaarreserves reeds vroeger aan te wenden in het kader van vastgoedfinanciering.

De (collectieve) groepsverzekering is een onmisbare schakel in elk modern verloningsbeleid, met een zeer gunstige fiscaliteit voor zowel u als werkgever als voor uw medewerkers. De premie, inclusief 4,4% verzekeringstaks, is volledig aftrekbaar voor de vennootschap. U betaalt slechts 8,86% RSZ op een deel van de premie en ook de eindfiscaliteit voor uw werknemer is bijzonder gunstig (zo’n 16%). Een zeer mooi bruto-netto voordeel dus.

Individuele Pensioentoezegging Loontrekkende (IPL)

Heeft u als werkgever een collectieve groepsverzekering voor al uw medewerkers, dan kan u occasioneel en niet-stelselmatig een medewerker een extra, voor hem of haar wel recurrente, pensioentoezegging toekennen. Deze extra pensioentoezegging (IPL) is fiscaal aftrekbaar in de vennootschap tot maximaal € 2.860 per jaar (anno 2023) en volgt verder dezelfde gunstige fiscale behandeling van de (collectieve) groepsverzekering. Opnieuw een unieke bruto-netto verhouding dus.

Interesse of meer informatie?

Maak nu een afspraak met onze experts ter zake en laat u persoonlijk adviseren over de mogelijkheden, professioneel en op maat van uw onderneming en medewerkers.

Gerelateerde artikelen

Expertise verzekerd cybercriminaliteit en de gevolgen voor uw onderneming

EXPERTISE VERZEKERD: Cyberincidenten en de gevolgen voor uw onderneming

Onderneming, 
Ondernemer, 
Expertise verzekerd
Cybercriminaliteit is sinds enige tijd een steeds vaker voorkomend fenomeen, maar is de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Niet alleen overheidsinstanties zijn hier slachtoffer van. Ook heel wat ondernemingen, groot én klein, krijgen meer en meer te kampen met cyberincidenten in de brede zin van het woord. Dit heeft zowel op vlak van bedrijfsvoering als voor de continuïteit en de toekomst van de onderneming verstrekkende gevolgen.
Adobe Stock 448395270 150dpi

Cyberverzekering, steeds relevanter bij het toenemend aantal cyberhacks

Onderneming
Wist u dat Belgische ondernemingen jaarlijks samen zo’n 100 miljoen euro losgeld betalen aan cyberhackers? Deze organisaties, groot of klein, vallen ten prooi aan zogenoemde gijzelsoftware waarbij ze geen toegang meer hebben tot hun eigen computernetwerk. Bescherm uw onderneming tegen cyberfraude en dek uzelf in met een cyberverzekering.
Hillewaere Dock3 85 min

Ons Hillewaere feest: the aftermovie

Algemeen

Dit was ons Hillewaere feest. Een schitterende avond tijdens welke we samen reflecteerden over waar we vandaag staan en hoe we ons toekomstbeeld zien. Om nadien uiteraard ook een fantastisch feestje te bouwen met ons Hillewaerdig topteam. De toekomst creëren door hem zelf uit te vinden, dat is #helemaalhillewaere. Let's redefine brokerage.